TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Meslek mensuplarımızın Akreditasyon Esaslarına göre, eğitim faaliyetlerinden, akademik çalışmalardan, etkinliklerden elde edecekleri saatleri, aşağıda linki yer alan e-Birlik SÜRGEM Modülüne elektronik olarak beyan etmeleri yeterli bulunmaktadır. Ancak SÜRGEM tarafından talep edilmesi halinde ispatlayıcı bilgi ve belgelerin sunulması gerekir. e-Birlik SÜRGEM Modülüne, www.turmob.org.tr ve www.surgem.org.tr resmi internet sitelerinden ulaşmak mümkündür.

Akreditasyona tabi Diğer Eğitim Faaliyetleri için başvurular aşağıda yer alan Akreditasyon Esasları kapsamında SÜRGEM tarafından alınmaya başlanılmıştır. Akredite olmak isteyen kurum ve kuruluşlar (Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim Kurumları) Akreditasyon Esaslarında belirtilen bilgi ve belgelerle SÜRGEM’e yazılı olarak akreditasyon onayı almak üzere başvurabilirler.

TÜRMOB çatısı altındaki YMM ve SMMM Odalarımız; Akreditasyon Esaslarının Akreditasyon Başvurusu (C/1) hükümlerine tabi olmaksızın ve SÜRGEM'e başvuruda bulunmadan doğal akredite edilmiş kurum olarak kabul edilmişler olup, akreditasyon başvurusunda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Odalarımızın etkinliklerini etkinlik tarihinden en geç 15 gün önce SÜRGEM’e bildirmeleri etkinlikten saat kazanılması için yeterli görülmektedir.