TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ
SÜRGEM Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim

Meslek mensubu; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır. Uzaktan eğitim faaliyeti TESMER tarafından gerçekleştirilir.

Detaylar için tıklayınız


SÜRGEM Yüzyüze Eğitim

Yüzyüze Eğitim

Meslek mensubu; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın yüz yüze eğitim yöntemi ile Odalarda (TESMER Şubelerinde) yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır. Yüz yüze eğitim faaliyet esasları SÜRGEM tarafından belirlenir.

Detaylar için tıklayınız


SÜRGEM Diğer Eğitimler

Diğer Eğitimler

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Faaliyetler: Meslek mensubu; diğer eğitim faaliyetlerine her yıl en az 10 saat katılır. Diğer eğitim faaliyetleri SÜRGEM tarafından akredite edilen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Detaylar için tıklayınız


SÜREKLİ EĞİTİM, SÜREKLİ GELİŞİM

E-Birlik SÜRGEM modülüne giriş için tıklayınız

Haber ve Duyurular

KGK ONAYLI BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI SANAL SINIFLARDA KASIM -ARALIK AYLARINDA DEVAM EDİYOR!KGK ONAYLI BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI SANAL SINIFLARDA BAŞLIYOR!e-PANEL: Pandemi Süreci ve Sonrasında Nasıl Bir Sürekli Eğitim?
SÜRGEM

3568 sayılı Meslek Yasamızın 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (Yönetmelik) 23 Haziran 2018 tarihinde R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) kurulmuştur..

Yazının devamı için tıklayınız

Meslek mensuplarımızın Akreditasyon Esaslarına göre, eğitim faaliyetlerinden, akademik çalışmalardan, etkinliklerden elde edecekleri saatleri, aşağıda linki yer alan e-Birlik SÜRGEM Modülüne elektronik olarak beyan etmeleri yeterli bulunmaktadır. Ancak SÜRGEM tarafından talep edilmesi halinde ispatlayıcı bilgi ve belgelerin sunulması gerekir. e-Birlik SÜRGEM Modülüne, www.turmob.org.tr ve www.surgem.org.tr resmi internet sitelerinden ulaşmak mümkündür.

Akreditasyona tabi Diğer Eğitim Faaliyetleri için başvurular aşağıda yer alan Akreditasyon Esasları kapsamında SÜRGEM tarafından alınmaya başlanılmıştır. Akredite olmak isteyen kurum ve kuruluşlar (Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim Kurumları) Akreditasyon Esaslarında belirtilen bilgi ve belgelerle SÜRGEM’e yazılı olarak akreditasyon onayı almak üzere başvurabilirler.

TÜRMOB çatısı altındaki YMM ve SMMM Odalarımız; Akreditasyon Esaslarının Akreditasyon Başvurusu (C/1) hükümlerine tabi olmaksızın ve SÜRGEM'e başvuruda bulunmadan doğal akredite edilmiş kurum olarak kabul edilmişler olup, akreditasyon başvurusunda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Odalarımızın etkinliklerini etkinlik tarihinden en geç 15 gün önce SÜRGEM’e bildirmeleri etkinlikten saat kazanılması için yeterli görülmektedir.