TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

Akredite Edilen Kurum ve Kuruluşlar

A.    DOĞAL AKREDİTE EDİLMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR

1.    TÜRMOB Kurul ve Komiteleri
2.    Tüm YMM ve SMMM Odaları

B.    AKREDİTE EDİLEN KURUM VE KURULUŞLAR
         1.     HUZ Akademi Yayıncılık A.Ş.
           2.     Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği