TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

Misyon & Vizyon & Motto

Misyon

SÜRGEM’in temel amaç ve misyonu; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (muhasebe meslek mensuplarının), yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmalarını ve mesleki standartlar ile etik kurallara uyumlarını tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ TASARLAMAK VE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAKTIR.

Vizyon

SÜRGEM’in temel vizyonu en yüksek kalitede sürekli eğitimler alan muhasebe meslek mensuplarının uluslararası düzeyde standartları uygulayan ve dış piyasalarda rekabet edebilir ve talep gören meslek mensupları olmalarını sağlamaktır.

Motto

Gelecek için sürekli eğitim. Sürekli Eğitim: Eğitimin Geleceği